Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONFERANSI…

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele konulu konferans düzenlendi.

Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele Konferansı’na konuşmacı olarak katılan 30 Ağustos Zafer İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Raşit TURCAN ’ın madde bağımlığının nasıl başladığı, madde kullanımının kişiler üzerindeki etkileri ve madde bağımlılığından kurtulmanın yolları içerikli konuşması, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. TURCAN konuşmasında; yapılan araştırmalara göre madde kullananların %99,6’sının sigara kullanıcısı ya da tiryakisi olduğunu, madde kullanımında ilk adımın sigara tüketimiyle başladığını, sigara içmeyen bir kişinin madde kullanım olasılığının da çok düşük olacağını vurgulayarak öğrencileri sigara içmemeleri ve etraflarında da içilmesine müsaade etmemeleri hususunda uyararak bilgilendirdi. TURCAN, madde kullanımından uzak durabilmek için   ilk seferinde “HAYIR” diyebilmenin yanında her seferinde “HAYIR” diyebilmenin gerekliliğini vurgulayarak, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılım sağlamalarının bu noktada yaratacağı faydalardan bahsetti.

Yaklaşık bir saat süren konferansTURCAN’ın şu sözleri le sona erdi; "Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir şeye duyulan önlenemez istek olarak tanımlanır.Bağımlılık, bireysel bir problem olarak değil toplumsal problem olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda bireyleri madde kullanımına iten toplumsal ve kişisel nedenlerin iyi anlaşılarak çözümlenmesi germektedir. Çünkü Türkiye ve dünyanın geleceği olan gençlerimizi her türlü zararlı madde bağımlılığından korumayarak onları en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğimizi sağlıklı bir toplum olarak imar etmek bizlerin en temel sorumluluğudur.

Malumunuz olduğu üzere çağımızın getirdiği güncel pek çok sorun arasında en fazla öne çıkanlardan birisi de bağımlılık konusudur. Madde bağımlılığından tütün bağımlılığına, internet bağımlılığından sosyal medya bağımlılığına, televizyon bağımlılığından oyun bağımlılığına kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkan bağımlılıklar, asla ötelenmemesi ve göz ardı edilmemesi gereken bireysel ve toplumsal sorunlardır. Bağımlılık konusu, özellikle gençlerimizin enerjilerini doğru alanlara kanalize etmemelerine, potansiyellerinin gereksiz yere heba olmasına, önceliklerinin yanlış belirlenmesine ve isabetli olmayan davranışlara yol açmakta; toplumsal huzuru da olumsuz etkilemektedir. Aslında her insanın zaman zaman zaafı olduğu konularda bağımlılık geliştirebileceğini unutmadan, konunun insani yönünü ve psikolojik boyutunu ihmal etmeden bağımlılıkla bilimsel yöntemler kullanarak mücadele etmek hepimizin görevidir.”