Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2022 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları

"Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde  ilgi  (a) Bakan  Oluru ile  onaylanarak  yürürlüğe  giren Taşınmaz  Kültür  Varlıklarına  Yardım Komisyonu'nun  30.03.2021 tarihli ve  1  sayılı  kararı ile Bakanlığımız  2021  yılı  bütçesinden proje ve uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar ve yardım miktarları belirlenmiş olup ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine konuya ilişkin gerekli bilgilendirme ilgi  (b) yazımız ile yapılmıştır. Anılan  Komisyon  toplantısında  Bakanlığımız  2022  yılı  yardımlarından  yararlanmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihleri; proje yardımları için 15.10.2021,  toplu yardım ve uygulama yardımları için ise 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine teslim edilen proje yardımı başvurularının  en geç 22.10.2021, uygulama yardımı ve toplu yardım başvurularının ise en geç 07.01.2022   tarihine  kadar tek  seferde  ve  eksiksiz  olarak Bakanlığımız Kültür Varlıkları  ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlığımız  tarafından  sağlanan  yardımların  yaygınlaşması  ve  başvuru  sürecine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi için; -   Yapılan  yardımlar  ve  son  başvuru tarihleri  hakkında tescilli taşınmaz  sahiplerinin bilgilendirilmesi, - Ekte iletilmekte olan duyuru metninin son başvuru tarihi olan 31.12.2021 tarihine kadar Müdürlüğünüz web sayfasında yayınlanmasının sağlanması, - Duyuru metninde ayrıntılı  bir  şekilde listelenen  belgelerin  kontrol edilerek her bir başvuru  dosyası  için  ekte  iletilmekte  olan  ilgili  inceleme  formunun  doldurulması  ve imzalanarak başvuru dosyaları ile birlikte iletilmesi, -  Anılan  Yönetmeliğin  "Başvuru"  başlıklı  7.  maddesinde  belirtilen  hususlar  gereği  belge  eksiği  olan,  yeniden  yapım  (rekonstrüksiyon)  talebi  içeren,  son  10  yıl içerisinde  Bakanlıkça  yardım  yapılmış  olan  taşınmazlara  yönelik  aynı  yardım konusunda  yapılan  başvuruların  veya son  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan başvuruların  kesinlikle Bakanlığımız  Kültür  Varlıkları  ve  Müzeler  Genel Müdürlüğü'ne gönderilmemesi  ve yılı içerisinde başvuru sahibine iade edilmesi,  -  İllerde  proje  ve/veya  uygulama  yardımı  başvurularının  bulunmaması  halinde  son başvuru  tarihini  müteakip  başvuru  bulunmadığına  dair  bilginin  resmi  yazı  ile Bakanlığımız  Kültür  Varlıkları  ve  Müzeler  Genel  Müdürlüğü'ne  iletilmesi gerekmektedir. Yukarıda  belirtilen  hususlara  azami  özen  gösterilerek  gereğinin  yapılmasını  rica ederim.