Kiliseler

Üçayak Kilisesi: Kırşehir’in 37 km. kuzeyindedir. Yörköy-Yozgat karayoluna 6 km uzaklıkta bulunan Taburoğlu köyü yakınlarındadır. Bizans döneminden kalma kilisede üç mezhebin bir kubbe altında ibadet ettiği bilinmektedir. Kilise tuğladan yapılmıştır, sağlam bir yapıya sahip olmasına karşılık doğal etkenler sonucu bir çok yeri yıkılmış durumdadır.

Derefakılı Kilisesi: Çiçekdağı ilçesi, Kösefakılı bucağının 5 km. uzağında bulunan Derefakılı köyündedir. Hıristiyanlığın ilk kiliselerinden olması nedeniyle ilgi çekmektedir.

Aflak ve Aksaklı Kiliseleri: Mucur ilçesinin 10 km güneyindeki Aflak ve Aksaklı köylerinde kayalara oyulmuş kiliselerdir.