Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (AĞUSTOS 2005)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 81
Kentsel Sit Alanı : -
Doğal Sit Alanı : 3
Tarihi Sit Alanı : -

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik ve Doğal Sit : 2
Arkeolojik ve Tarihi Sit : 1

Toplam : 87

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları :
49

GENEL TOPLAM : 136